CHĂM RÓC RĂNG MIỆNG

, Biocomm
Các chứng nhận

Quy trình Thực hành tốt Sản xuất Mỹ phẩm (CGMP) của chúng tôi được chứng nhận bởi Cơ quan Khoa học Y tế Cộng hòa Singapore.

Nghiên cứu & Phát triển

Phát triển và điều chỉnh công thức
Với kinh nghiệm và nỗ lực của chúng tôi, bạn sẽ được đảm bảo về khả năng hình thành công thức các sản phẩm mới với lợi thế công nghệ vượt trội, đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu của thị trường và an toàn.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm
Ngoài các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi duy trì thực hiện các thử nghiệm có tài liệu minh chứng.

Đánh giá an toàn và Báo cáo đánh giá an toàn
Sự an toàn không bao giờ được xa khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi; chúng tôi có các thủ tục chặt chẽ và các đối tác độc lập đáng tin cậy đảm bảo các sản phẩm lành mạnh và an toàn.

Thử nghiệm lâm sàng tại Pháp
Để đáp ứng những nhu cầu tế nhị hơn, chúng tôi hoàn toàn có thể sắp xếp cho Thử nghiệm Lâm sàng ở ngoài Singapore.

Hợp pháp hóa và Hỗ trợ tài liệu minh chứng để Đăng ký sản phẩm
Chúng tôi biết mê cung của công việc và thủ tục giấy tờ khi bạn có một sản phẩm mới. Chúng tôi không bao giờ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn mà không có sự hỗ trợ cần thiết và các tài liệu minh chứng kịp thời.

Sản xuất

Sản xuất tại Singapore

Chiết nạp & Lắp ráp

Dung lượng nạp cho chất lỏng, dung dịch hỗn hợp nhão:

  • Các loại ống mềm từ 50ml đến 120ml
  • Chai các loại từ 30ml, 250ml, 500ml & 750ml

Quy trình của chúng tôi được hoàn thành với các bước như sau:

  • Bỏ hộp và đóng kín
  • Dán nhãn (tự động)
  • Mã hóa hàng loạt bằng mực laser trắng hoặc đen.
  • Bọc màng co
  • Chương trình lưu lại mẫu

Trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, chúng tôi luôn kiên định về các tiêu chuẩn sản xuất của mình;

Kiểm tra chất lượng và kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với các thành phần đầu vào.

Hãy nói với chúng tôi về nhu cầu R&D hoặc OEM của bạn.

Bạn cần tìm hiểu thêm về các cơ sở hoặc quy trình R&D và OEM của chúng tôi?
Hãy thoải mái nói với chúng tôi về nhu cầu của bạn.

, Biocomm